Documentaire Villa Rozenhoeve spreekt

De documentaire ‘Villa Rozenhoeve spreekt’ vertelt het verhaal van de ontwikkeling van de buitenplaats te Zeist en haar bewoners. De buitenplaats is rond 1840 gebouwd en maakt deel uit van de Stichtse Lustwarande en behoorde daarmee tot de eerste buitenplaatsen in Zeist. De villa is gebouwd als klassiek herenhuis en aan het einde van de negende eeuw getransformeerd naar de chaletstijl. Als voormalig zomerverblijf voor Utrechtse en later Amsterdamse stedelingen is de villa tevens van sociaal-historisch belang.

De makers van de documentaire, de Zeistenaren Pieter Veraart (tevens een van de eigenaren van de villa) en Kees Kort, bouwden via archiefonderzoek, oude foto’s en via gesprekken met nazaten van oud-bewoners stukje bij beetje het beeld op van de ontwikkeling van de buitenplaats. Hoe het huis veranderd is in de loop van de tijd, wie de bewoners waren en welke verbinding zij hadden met de Zeister gemeenschap.

Uit deze ontdekkingstocht komt naar voren dat de buitenplaats een serie markante eigenaren en bewoners gekend heeft. Het huis is gebouwd door de rentmeester en huisknecht Seger van Doorn. Het huis bood onderdak aan de adellijke Utrechter Johan Frederik Reede van Oudsthoorn die onder andere rechter en parlementslid was. Ook de Amsterdamse financiële topman Felix Westerwoudt verbleef veelvuldig op de buitenplaats. Hij was een invloedrijk staatsman en een van de oprichters van het Amsterdamse Vondelpark. En er kwamen interessante bezoekers op de Rozenhoeve. Een van hen was Nicolaas Beets, die een gedicht aan de buitenplaats wijdde en daarmee bepalend was voor de naamgeving. Ook werd in de villa in de dertiger jaren van de twintigste eeuw de eerste antroposofische lagere school gevestigd en hield de grondlegger van de Nederlandse antroposofische beweging Bernard Lievegoed er jarenlang kantoor.

‘Villa Rozenhoeve spreekt’ vertelt in 45 minuten het verhaal van de ontwikkeling van de buitenplaats. Zo ontstaat een tijdsbeeld – van 1840 tot nu – van één van de huizen en haar bewoners op de Stichtse Lustwarande.

De documentaire wordt ter gelegenheid van  het jaar van de buitenplaats 1212 geproduceerd. De documentair zal medio 2012 gereed zijn en op diverse locaties vertoond worden.