Wat maken wij

filmproducties

Het Rozenhuis maakt filmdocumentaires over historische én maatschappelijk-culturele thema’s. Veelal doen wij zelf het onderzoek van de onderwerpen waar wij documentaires over maken. Daarnaast werken wij nauw samen met (lokale) stakeholders van het specifieke thema.

Historische filmproducties

Het is belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Door kennis van onze geschiedenis verankeren we de waarden en normen van onze samenleving. Bij de historische producties gaat het om meer kennis te verkrijgen over de geschiedenis van de eigen leefomgeving. Door je wortels te kennen en hoe je eigen streek zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld wordt naar de overtuiging van Het Rozenhuis de binding met de eigen stad, dorp en regio versterkt.

Veelal doen wij (Kees Kort en Pieter Veraart) zelf het onderzoek naar de historische achtergronden van de onderwerpen waar wij documentaires over maken. Daarnaast werken wij nauw samen met Zeister organisaties en historici met kennis van aspecten van de geschiedenis.

Maatschappelijke producties
Het Rozenhuis zoekt naar maatschappelijk-culturele thema's die aandacht verdienen. Via documentaires en films kan de problematiek goed voor het voetlicht gehaald worden. Daarbij speelt dat instellingen die zich binnen dit domein bewegen vaak maar over een beperkt budget beschikken. Het Rozenhuis spant zich in om samen met deze instelling van belang zijnde thema's onder de aandacht te brengen.

Een overzicht van onze filmproducties

W_Kees_filmt_burgemeester

Boeken en brochures

Boeken en/of brochures kunnen goede middelen zijn om achtergronden van belangrijke ontwikkeling met meer diepgang te belichten. Het Rozenhuis ontwikkelt dit soort producties samen met deskundigen, schrijvens,  fotografen en illustratoren .

Meer weten..

 

Over leven

Webproducties

Voor een effectieve communicatie is een begeleidende website steeds meer een noodzakelijke aanvulling op andere bestaande kanalen. De combinatie van een website en het gebruik van social media bieden de mogelijkheid op een verrassende manier historische thema's en maatschappelijke ontwikkelingen te presenteren  en interactie met de doelgroep te stimuleren.

Meer weten..

Biografie Loe de Jong