Filmproducties

Historische filmproducties

Het is belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Door kennis van onze geschiedenis verankeren we de waarden en normen van onze samenleving en voorkomen we dat we fouten herhalen die we in het verleden zijn begaan. Inbedding van haar films en documentaires in de samenleving vindt het Rozenhuis dan ook van groot belang. Veelal doen wij zelf het onderzoek naar de historische achtergronden van de onderwerpen waar wij documentaires over maken. Daarnaast werken wij nauw samen met vele historici met kennis van aspecten van de geschiedenis.

voorbeelden van historische producties zijn:

Maatschappelijke producties

Het Rozenhuis zoekt naar maatschappelijk-culturele thema's die aandacht verdienen. Via documentaires en films kan de problematiek goed voor het voetlicht gehaald worden. Daarbij speelt dat instellingen die zich binnen dit domein bewegen vaak maar over een beperkt budget beschikken. Het Rozenhuis spant zich in om samen met deze instelling van belang zijnde thema's onder de aandacht te brengen.

 

voorbeelden van sociaal maatschappelijke producties zijn:

De Heerlijkheid Zeist, De geschiedenis van het Slot en de betekenis voor de ontwikkeling van Zeist

De documentaire De Heerlijkheid Zeist gaat over de verbinding tussen het markante Slot Zeist en het boerendorp, die beide deel uitmaakten van de Heerlijkheid Zeist. De bouwer van het Slot Willem Adriaan van Nassau-Odijk creëert binnen de Heerlijkheid een groots lusthof, zijn ‘Versailles’.  Het Slot wordt dan al in de 17de eeuw bezocht door bezoekers…

Bestemming: Station Zeist, een treinreis over het verdwenen spoor tussen Utrecht en Zeist

In de documentaire Bestemming: Station Zeist wordt opnieuw de reis gemaakt van het Utrechtse Buurtstation via Bilthoven naar Station Zeist. Vanaf 1901 kon je rechtstreeks per trein van Utrecht naar Zeist reizen. Deze spoorlijn werd geëxploiteerd door de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij. Aan het spoor lagen de dorpen Zeist, Huis ter Heide, Bosch en Duin…

Van Utrecht naar Seijst. In het spoor van oude en vergeten wegen

In de documentaire Van Utrecht naar Seijst wordt de reis van Utrecht naar Seijst (de oude naam van Zeist), zoals reizigers die in de Middeleeuwen volgden opnieuw gemaakt. Al in de vroege Middeleeuwen ontwikkelde Seijst  zich tot een belangrijk knooppunt van wegen aan de oostzijde van Utrecht. Zo liep de belangrijke internationale route tussen de…

Bestemming: Haven van Zeist. De geschiedenis van de Biltse en Zeister Grift

In de documentaire wordt de tocht per boot van de Weerdsluis in Utrecht naar de haven van Zeist opnieuw gemaakt. Het werd een ontdekkingstocht: is de Grift nog bevaarbaar, zijn de bruggen voldoende hoog om onderdoor te varen en is de haven van Zeist ook in deze tijd nog per boot bereikbaar? De film Bestemming:…

Villa Rozenhoeve spreekt. De ontwikkeling van een buitenplaats en haar bewoners op de Stichtse Lustwarande

De documentaire Villa Rozenhoeve spreekt vertelt het verhaal van de ontwikkeling van een Zeister buitenplaats en haar bewoners. De buitenplaats Rozenhoeve is rond 1840 gebouwd en maakt deel uit van de Stichtse Lustwarande. Zij behoort daarmee tot de eerste buitenplaatsen van Zeist. In anderhalve eeuw tijd hebben bijzondere personen, van verschillende komaf en achtergrond de…

Suikerfabriek Olean, een levend Nederlands stoommuseum op Java in Indonesië

Ten behoeve van diverse Nederlandse musea en Indonesische erfgoed organisaties maakte Het Rozenhuis een 10 minuten durende film over de suikerfabriek Olean in Indonesië. Het is een korte filmimpressie van de nog volop in gebruik zijnde Suikerfabriek Olean op het eiland Java. De film laat de ruim 100 jaar oude stoommachines van Nederlands fabricaat zien…

Fraaije Plaatsen in Zeist

Het Rozenhuis heeft een tweetal korte filmpjes over de geschiedenis van de Zeister buitenplaatsen gemaakt. Het betreft de landgoederen De Brink en Molenbosch. Daarmee is een start gemaakt voor een grotere serie korte documentaires waarin de geschiedenis van de waardevolle Zeister buitenplaatsen in beeld wordt gebracht. De Brink Buitenplaats De Brink gelegen aan de Utrechtseweg…

Retourtje Den Dolder

Retourtje Den Dolder Het erfgoed van de Willem Arntz Hoeve De korte documentaire Retourtje Den Dolder geeft een beeld van het belangrijke erfgoed van de gebouwen op het terrein van de Willem Arntz Hoeve (WA-Hoeve) in Den Dolder. Psychiater en oud-bestuursvoorzitter van Altrecht Armand Höppener. vertelt over de geschiedenis van de WA-Hoeve, vooral over de…

Documentaire ”stemmingmakerij in de bovenkamer” met ovationeel applaus ontvangen

Op 10 april vond de première van de documentaire Stemmingmakerij in de bovenkamer, plaats.  De documentaire gaat over het leven van Maarten met schizofrenie. Hoe leef je net als andere mensen terwijl je stemmen in je hoofd hebt? Maarten kreeg een ovationeel applaus, enkele reacties: “De film blijft boeiend, de vaart zit er goed in,…

Impressie van expositie uniekpalet.nl in het Rietveldpavilioen

Het Rozenhuis maakte een korte filmimpressie van de expositie van uniekpalet.nl in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort. Uniekpalet.nl is de kunstwebsite van Kwintes waar bezoekers kunst kunnen kopen of huren. Kwintes is een organisatie die mensen die een psychosociale kwetsbaarheid hebben ondersteund bij het wonen.

uniekpalet exposeert bij openeing nieuwe gemeente huis

Kunstenaars van www.uniekpalet.nl actief tijdens openingsweek van het nieuwe gemeentehuis van Zeist

In samenwerking met de Gemeente Zeist hield uniekpalet.nl in de week van 10 tot en met 15 februari een open atelier in het nieuwe gemeentehuis waarbij het publiek kon aanschuiven. Het Rozenhuis  maakte een filmverslag van de ervaringen in deze week. In het onderstaande filmpje zien we de kunstenaars van aan het werk in de…