Fraaije Plaatsen in Zeist

Het Rozenhuis heeft een tweetal korte filmpjes over de geschiedenis van de Zeister buitenplaatsen gemaakt. Het betreft de landgoederen De Brink en Molenbosch. Daarmee is een start gemaakt voor een grotere serie korte documentaires waarin de geschiedenis van de waardevolle Zeister buitenplaatsen in beeld wordt gebracht.

De Brink
Buitenplaats De Brink gelegen aan de Utrechtseweg in Zeist werd in 1856 gebouwd in opdracht van jhr. W.E. Huydecoper, burgemeester van Zeist. Het is gebouwd in neoclassicistische stijl. Het interieur is nog grotendeels authentiek.
De voorzijde van het huis is gericht op de voormalige brink van Zeist.
Het huis ligt in een openbaar toegankelijk park, dat bestaat uit loofbos, grienden, twee slingervijvers en weiden.
Een aanzienlijk deel van het park is in de twintigste eeuw aangekocht door de gemeente voor woningbouw in Zeist-West.

 

Molenbosch
De schatrijke Amsterdamse bankier Johannes Bernardus Stoop kocht in 1835 een stuk grond aan de Driebergseweg in Zeist om er een buitenplaats te ontwikkelen. Zo ontstond Molenbosch, vernoemd naar de vlakbij gelegen stellingmolen.
Stoop huurde de landschapsarchitect Zocher jr. in om het ontwerp voor zowel het park als het herenhuis te maken. Eerst werd het landschapspark ontwikkeld. Pas later (in 1851) kwam het huis – in neoclassicistische stijl – gereed.
Na het overlijden van Johannes Stoop kwam Molenbosch in handen van de adellijke familie De Beaufort, die het buiten nu al meer dan 150 jaar bewoont. Molenbosch is daarmee de buitenplaats in Zeist die het langste in het bezit is van één familie. De inzet van de huidige familie van Wageningen-De Beaufort is er voor te zorgen dat dit huis voor de familie behouden blijft.