Fraaije plaatsen in Zeist

Zeist kent een dertigtal historische buitenplaatsen, voor een groot deel gelegen aan de Utrechtse- en de Driebergseweg. Deze buitenplaatsen vormen een belangrijk erfgoed van de gemeente Zeist.
In opdracht van het Geheugen van Zeist (een samenwerkingsverband van erfgoedpartners binnen de gemeente Zeist) maakt het Rozenhuis mini-documentaires (circa 4 minuten) waarin de geschiedenis van de buitenplaatsen in Zeist wordt belicht. Doel van het project, dat de titel Fraaije Plaatsen heeft, is de geschiedenis van deze buitenplaatsen beter toegankelijk te maken voor de inwoners én bezoekers van Zeist.

Karakteristiek van de buitenplaatsen
In de filmpjes wordt compacte informatie gegeven over de bouw en stijl van de buitenplaats, het interieur, de bewoners en de toekomst van de buitenplaats.
Beelden van het huis en park worden aangevuld met historisch archiefmateriaal. In elk filmpje wordt via een kort een karakteristiek aspect in de geschiedenis van de betreffende buitenplaats belicht.

Onderdeel van wandel- en of fietsroute
De filmpjes maken deel uit van een bredere opzet om de geschiedenis van de buitenplaatsen over het voetlicht te brengen. Het idee is de buitenplaatsen via een wandel- en of fietsroute met elkaar te verbinden. Bij de tocht langs de buitens kan men via een QR-code op de bij de huizen te plaatsen informatieborden de filmpjes op de smartphone bekijken. De filmpjes komen tevens op de website van Het Geheugen van Zeist te staan.

Stappen in het project
Als start van het project heeft het Rozenhuis een filmpje gemaakt over buitenplaats De Brink aan de Utrechtseweg. Een tweede filmpje over buitenplaats Molenbosch aan de Driebergseweg is in productie. Op basis van de resultaten van deze proeffase zal het Geheugen van Zeist besluiten of er van een grotere serie buitenplaatsen in Zeist mini-documentaires gemaakt gaan worden. Hiermee kan een compleet beeld van de Zeister buitenplaatsen tot stand komen.