Geestdrift voor de Grift

De documentaire Bestemming: Haven van Zeist van Het Rozenhuis heeft een mooi vervolg gekregen. Begin november heeft de initiatiefgroep Biltse en Zeister Grift op een bijeenkomst met bestuurders van de Provincie Utrecht en de gemeenten de Bilt en Zeist haar plan Geestdrift voor de Grift gepresenteerd. Dit plan richt zich op het levend houden van de geschiedenis van de Biltse en Zeister Grift. Het plan is een vervolg op de filmdocumentaire uit 2015 Bestemming: Haven van Zeist van Het Rozenhuis over de vergeten vaarweg tussen Utrecht en Zeist.

Scala aan voorstellen
De initiatiefgroep, bestaande uit bij de Grift betrokken burgers en organisaties, heeft een scala aan voorstellen ontwikkeld om de geschiedenis van de Grift weer zichtbaar te maken. Van een beeldkwaliteitsplan waarmee de oude bruggen, havens en sluizen van de Grift weer als een deel van het geheel herkenbaar worden in hun omgeving tot een voorstel om de Koppelsluis en het oude buurtschap De Clomp tot leven te brengen. Ook zijn diverse wandel-, fietsroutes langs en kanoroutes over de Grift ontworpen. Langs deze routes wordt historische informatie gegeven. Zo kunnen de inwoners van De Bilt, Zeist en verder in de provincie Utrecht de Grift van vroeger en van nú weer gaan beleven.

Steun voor de plannen
Op de bijeenkomst hebben Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Cultuur van de Provincie Utrecht, Hans Mieras, wethouder Cultuur van de gemeente De Bilt en Marcel Fluitman, wethouder Cultuur van de gemeente Zeist en Arjen Koerhuis van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de plannen voor de Grift omarmd. Zij gaven aan verschillende van de voorgestelde acties voor de Grift te gaan uitvoeren. Sommige kunnen direct worden aangepakt, andere zouden kunnen worden meegenomen bij toekomstige ruimtelijke plannen en infrastructurele werken.

Historische informatie over de Grift kunt u vinden op de website van Landschap Erfgoed Utrecht