Nieuwe documentaire over Slot Zeist

Dit jaar wordt met een filmproductie over de geschiedenis van Slot Zeist een nieuwe stap gezet in de reeks documentaires over de Zeister historie.
Slot Zeist werd in 1686 gebouwd, door Willem Adriaan van Nassau – Odijk, een neef van Willem III.
Vanaf 1750 werd het Slot bewoond door de Hernhutters, een geloofs- en werkgemeenschap afkomstig uit het oosten van Duitsland en Tsjechië. Rond 1830 is het kasteel bewoond door verschillende rijke patriciërs families. In die periode werden gronden behorende bij het Slot verkocht. Dit leidde tot de ontwikkeling van de vele buitenplaatsen en het ontstaan van de Stichtse Lustwarande.
Om het Slot te behoeden voor sloop kocht de gemeente Zeist in 1925 het in deplorabele staat verkerende kasteel. Tot op de dag van vandaag is het Slot gemeentelijk bezit.

Betekenis van het Slot voor Zeist
De geschiedenis van het Slot is voor een belangrijk deel tevens ook de historie van Zeist. Een markant en dominant kasteel bij een aanvankelijk kleine boerennederzetting. Het raakte in de loop van de tijd steeds meer verweven met de woonplaats Zeist. Boeiend is de Zeister geschiedenis vanuit deze invalshoek, de interactie tussen de nederzetting en het Slot, te onderzoeken en in beeld te brengen. De documentaire over het Slot en Zeist laat de kijker de geschiedenis van Slot en dorp door de tijd heen beleven.

Realisatie documentaire ‘Huys Seyst’
Het Rozenhuis is in overleg met de gemeente Zeist, het ‘Geheugen van Zeist’, waarin de gezamenlijke erfgoedpartners zijn verenigd en andere potentiële sponsoren voor de realisatie.
Dit ziet er positief uit en zeer waarschijnlijk kunnen de opnames dit najaar starten.
De première van de documentaire ‘Huys Seyst’ is gepland in het voorjaar van 2023 in theater Figi Zeist.
Voor deze documentaire is opnieuw een uitzendintentie van RTV Utrecht verkregen.