Ondersteuning bij reorganisatie

Het Rozenhuis ondersteunde een DGA bij het reorganiseren van het eigen bedrijf. In de economisch lastige tijden is het moeilijk het bedrijf in de zwarte cijfers te houden. Om te voorkomen dat het bedrijf in zwaar weer kwam was een reorganisatie onvermijdelijk. Voor een DGA is het erg ingewikkeld en kan het emotioneel zijn het proces van afslanking van de organisatie op de juiste wijze gestalte te geven.
Pieter Veraart hielp de DGA bij het zetten van de benodigde stappen en bij het nemen van de juiste besluiten.