Première documentaire “De Heerlijkheid Zeist” een groot succes

Op maandag 9 oktober vond in de grote theaterzaal van Figi te Zeist de première plaats van de  nieuwe filmdocumentaire van het Rozenhuis  De Heerlijkheid Zeist.   De grote Marsmanzaal van Figi was net zoals bij de vorige documentaires van het Rozenhuis weer vrijwel uitverkocht. Na een korte inleiding van Wethouder Walter van Dijk waarin hij het belang van historische documentaires over Zeist en omgeving benadrukte kon de vertoning beginnen.

De documentaire gaat over de verbinding tussen het markante Slot en het boerendorp Zeist, die beiden deel uitmaken van de Heerlijkheid Zeist. De bouwer van het Slot Willem Adriaan van Nassau-Odijk creëert binnen de Heerlijkheid een groots lusthof naar het voorbeeld van het Versailles van Lodewijk IV. Het Slot wordt dan al in de 17de eeuw bezocht door bezoekers uit binnen- en buitenland en daarmee staat ook het dorp Zeist op de kaart. In de loop van de eeuwen wordt de verwevenheid tussen het markante Slot en het dorp in economische en sociale zin steeds sterker. Zo stond de door de religieuze groepering de Hernhutters, in de 18de en 19de eeuw eigenaren van de Heerlijkheid, ontwikkelde bedrijvigheid aan de basis van de economische ontwikkeling van het dorp Zeist. De verkoop van gronden van het Slot aan het begin van de negentiende eeuw maakte de ontwikkeling van de vele buitenplaatsen in Zeist mogelijk. De eigenaren van de buitenplaatsen, een rijke Amsterdamse elite zorgde voor veel werkgelegenheid in de buitens en stimuleerde de ontwikkeling van gespecialiseerde beroepen en ook de middenstand in Zeist. De documentaire geeft tevens een beeld welke activiteiten de laatste 100 jaar zijn ondernomen om het Slot tot een ontmoetingsplaats van bewoners en een internationale trekpleister te maken.

De documentaire is te koop op USB stick en DVD

Trailer