Op maandag 9 oktober 2023 om 20.00 uur in theater Figi te Zeist de première De Heerlijkheid Zeist.

De documentaire gaat over de verbinding tussen het markante Slot en het boerendorp Zeist, die beiden deel uitmaken van de Heerlijkheid Zeist. De bouwer van het Slot Willem Adriaan van Nassau-Odijk creëert binnen de Heerlijkheid een groots lusthof naar het voorbeeld van het Versailles van Lodewijk IV. Het Slot wordt dan al in de 17de eeuw bezocht door bezoekers uit binnen- en buitenland en daarmee staat ook het dorp Zeist op de kaart. In de loop van de eeuwen wordt de verwevenheid tussen het markante Slot en het dorp in economische en sociale zin steeds sterker. Zo stond de door de religieuze groepering de Hernhutters, in de 18de en 19de eeuw eigenaren van de Heerlijkheid, ontwikkelde bedrijvigheid aan de basis van de economische ontwikkeling van het dorp Zeist. De verkoop van gronden van het Slot aan het begin van de negentiende eeuw maakte de ontwikkeling van de vele buitenplaatsen in Zeist mogelijk. De eigenaren van de buitenplaatsen, een rijke Amsterdamse elite zorgde voor veel werkgelegenheid in de buitens en stimuleerde de ontwikkeling van gespecialiseerde beroepen en ook de middenstand in Zeist. De documentaire geeft tevens een beeld welke activiteiten de laatste 100 jaar zijn ondernomen om het Slot tot een ontmoetingsplaats van bewoners en een internationale trekpleister te maken.

Kaarten voor de documentaire zijn voor € 8,- verkrijgbaar via de website van het Zeister Historisch Genootschap

De documentaire is te koop op USB stick en DVD

Trailer