Opnames documentaire De Heerlijkheid Zeist gestart

Onze nieuwe documentaire  De Heerlijckheid Zeist gaat over de geschiedenis van Slot Zeist in relatie met de economische en cultureel-maatschappelijke ontwikkeling van het dorp Zeist. Inmiddels hebben wij de opnames voor de eerste twee delen van de documentaire gemaakt.  Het eerste deel gaat over de periode vóór de bouw van het Slot. Er zijn aanwijzingen dat er een voorganger van het Slot, het Huys te Zeyst, is geweest. Sluitend bewijs hiervoor is echter nooit geleverd. In het kader van de documentaire heeft de Nederlandse Archeologievereniging (AWN) nu op een tweetal locaties vlakbij het Slot onderzoek verricht naar mogelijke resten van Huys te Zeyst. De speurtocht naar de overblijfselen van dit oude kasteel zal de komende periode worden voortgezet. Of er wel of niet resten van het mysterieuze Huys te Zeyst gevonden zijn, zal straks blijken in de documentaire.

In deel twee belichten wij de periode van de bouw van het Slot aan het einde van de 17de eeuw door Willem-Adriaan van Nassau.  Hij geeft feesten voor belangrijke gasten, waaronder zijn neef stadhouder Willem III. Het agrarische dorp Zeist kent dan nog maar 350 inwoners. Vooral in de zomermaanden heeft Het Slot werk voor de Zeister bevolking, zoals het onderhoud van de grootse tuinen en in de huishouding.

In deel drie van de documentaire staan de Hernhutters centraal. Zij bewonen het Slot en bouwen het huizencomplex aan het Broeder- en Zusterplein. We onderzoeken vooral hun betekenis voor de economische en cultureel-maatschappelijke ontwikkeling van Zeist in die tijd.
Deel vier zal het leven van rijke patriciërs belichten die in de 19de eeuw het Slot bewoonden. Het einde van de documentaire gaat over de periode waarin het Slot in handen van de gemeente Zeist komt. In 2024 zal gevierd worden dat de gemeente Zeist het Slot 100 jaar in haar bezit heeft.
Onze documentaire zal in de loop van 2023 gereedkomen. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen!