Productie Boek “Over leven”

Karien Smits schreef samen met Kirstin Siteur in opdracht van Kwintes het boek “Over leven, de rol van perspectief, regie en zingeving bij herstel”.

In dit boek vertellen negen mensen wanneer herstel begint.
Wat de keerpunten zijn. Hoe je weer regie kunt krijgen over je eigen leven
Hoe perspectief weer kan ontstaan. Dat je een zinvol leven op kunt bouwen ondanks je kwetsbaarheid.

Over leven

Het herstelboek is een praktisch boek voor iedereen die inzicht wil hebben in herstel bij kwetsbaarheid. Het is een boek voor iedereen die zelf een kwetsbaarheid heeft of een familielid, vriend of vriendin. Ook voor mensen die werken binnen de gezondheidszorg  is het waardevol om te weten hoe mensen met een kwetsbaarheid op het spoor van herstel gebracht kunnen worden.
Tot slot is het waardevol voor alle die betrokken zijn bij beleid en uitvoering binnen de overheid en andere instanties. Het boek wordt aangeboden aan alle medewerkers van Kwintes en cliënten die actief bezig zijn of gaan met herstelactiviteiten. Het boek is voor € 15,- te bestellen via www.kwintes.nl/publicaties
Karien Smits interviewde de cliënten, schreef de teksten en was tevens redactielid. Zij begeleidt vanuit Het Rozenhuis diverse projecten in de geestelijke gezondheidszorg en met name in de psychiatrie. Voor Kwintes houdt zij zich bezig met werkzaamheden op terrein van visie-, beleids-, en organisatie ontwikkeling. Tevens vervult zij interim opdrachten en coacht zij groepen en individuen.