Productie boek “Samen sterk in werk”

Karien Smits maakte in opdracht van Kwintes  het boek  “Samen sterk in werk”: (On)zichtbare sturing in trajectbegeleiding bij (hernieuwde) deelname aan cliënten bij scholing en werk.

Het boek laat zien dat werk een fundamentele levensbehoefte is . Ook voor mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid is werk een aantrekkelijke manier om  volwaardig lid van de samenleving te zijn. Om dat te realiseren is (on)zichtbare sturing van trajectbegeleiding een voorwaarde. Het daagt  allen, dus cliënt, begeleider en  werkgever uit, zich met creativiteit en commitment in te zetten voor het realiseren van passend  werk. Dat is werk waar de cliënt goed in is en de werkgever wat aan heeft.  Uit de individuele verhalen blijkt dat het zich met elkaar sterk maken voor werk waardevolle collega’s, teamspirit en zakelijk rendement  oplevert. “Samen sterk in werk” is een prachtig voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen in praktijk gebracht.

Karien Smits interviewde cliënten, schreef de teksten en was tevens redactielid. Zij begeleidt vanuit Het Rozenhuis diverse projecten in de geestelijke gezondheidszorg en met name in de psychiatrie . Voor Kwintes houdt zij zich bezig met werkzaamheden op terrein van visie-, beleids-, en organisatie ontwikkeling. Tevens vervult zij interim opdrachten en coacht zij groepen en individuen.

Het boek “Samen sterk in werk” (ISBN: 978-94-90841-03-4) is een uitgave van Kwintes.  Kwintes is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Kwintes  biedt ondersteuning aan mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en recreëren.

Het boek verscheen eind januari 2011 ter gelegenheid van het eerste lustrum van Kwintes en het trajectbureau. Het trajectbureau geeft begeleiding aan gemotiveerde mensen bij het zoeken, verkrijgen en behouden van werk, scholing en dagbesteding.

Cover boek samen sterk in Werk

Meer informatie en bestellen via www.kwintes.nl/nieuws/2011/02/23/samen_sterk_in_werk_boekpresentatie