Stemmingmakerij in de bovenkamer

Het Rozenhuis is bezig met de productie van een nieuwe documentaire genaamd ‘Stemmingmakerij in de bovenkamer’. De documentaire gaat over het leven van Maarten met schizofrenie. Hoe leef je net als andere mensen terwijl je stemmen in je hoofd hebt?

Een filmportret van de bijna 60 jarige Maarten die zijn hele leven al kampt met de aandoening schizofrenie. Deze documentaire wordt gemaakt omdat Maarten het belangrijk vindt dat er meer begrip komt voor mensen met een sociale (psychiatrische) kwetsbaarheid.

In deze documentaire laat Maarten zien hoe hij omgaat met zijn chronische psychiatrische ziekte. Een ziekte met stemmen die er zijn zonder dat hij daar iets aan kan doen. Het is een filmisch doorkijkje in hoe Maarten desondanks zijn leven vorm en zin geeft. 
Maarten woont begeleid omdat hij niet (meer) zelfstandig kan wonen. Hij gidst de kijker door zijn leven en vertelt over het verlies van autonomie, de noodzaak en vervelende effecten van medicatie, greep krijgen op zijn herstel door perspectief zien en steeds opnieuw regie nemen over zijn leven. Hij biedt de kijker een beeld van zijn ervaringen met wonen, werk, hobby’s en de betekenis van contact met zijn familie, begeleiders, medebewoners en collega’s.

De documentaire voert een pleidooi voor structurele aandacht en blijvende inspanning voor mensen met deze chronische psychiatrische aandoening door:

  • het wegnemen van het taboe en doorbreken van het doorgaans eenzijdige en negatieve beeld dat de ziekte schizofrenie heeft
  • het voorkomen van isolement en depresiviteit  door hen blijvend te stimuleren eigen gestelde doelen om te zetten in activiteiten waaraan zij een identiteit ontlenen en voldoening van krijgen
  • levenslange professionele aandacht voor het creëren van (beschut) werk en andere, ook creatieve, vormen van activering en dagbesteding voor deze kwetsbare groep mensen.

De productieperiode zal zijn 2017, de première staat gepland  in het voorjaar van 2018.

De productie  wordt ondersteund door:

  • Kwintes ondersteunt mensen met een psycho-sociale en of psychiatrische kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en recreëren zodat zij sterk kunnen staan in de samenleving. Kwintes is hoofdsponsor en zal de documentaire gebruiken voor voorlichtings- educatie- en trainingsdoeleinden.
  • Altrecht, specialist in de geestelijke gezondheidszorg, sponsort de documentaire en draagt zorg voor verspreiding binnen haar werkveld. Daarnaast zal Altrecht themabijeenkomsten organiseren rond de documentaire met gespreksgroepen begeleid door specialisten vanuit Altrecht.
  • Ypsilon, landelijke vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose, neemt de documentaire op in haar programmering. Ypsilon biedt actieve ondersteuning bij de crowdfunding en gaat de documentaire inzetten bij ledendagen en andere daarvoor geschikte bijeenkomsten.

De crowdfunding actie om de financiering rond te krijgen heeft van 16 november tot 23 december gelopen en was een groot succes en heeft € 9.000,- opgeleverd. Via de website www.stemmingmakerij.org kan men de ontwikkelingen rond de filmproductie volgen.

Voor meer informatie over de documentaire kunt u contact opnemen met Karien Smits

1 reactie

  1. […] behoeve van de documentaire Stemmingmakerij in de bovenkamer ontwikkelde Het Rozenhuis de website stemmingmakerij.org  om de communicatie rond de […]