Symposium De Grift: vergeten verleden of levend erfgoed?

Mini-symposium op 5 oktober De Biltse en Zeister Grift: vergeten verleden of levend erfgoed?
Ter gelegenheid van de première van onze documentaire over de geschiedenis van de Biltse Grift wordt op 5 oktober op de dag van de première een mini-symposium georganiseerd in het gemeentehuis van Zeist. Op het symposium wordt besproken hoe de Biltse en Zeister Grift als cultureel erfgoed behouden kan blijven.
Het mini-symposium wordt georganiseerd door de gemeenten Zeist en De Bilt, het Geheugen van Zeist, het Zeister Historisch Genootschap en de Historische Kring D’Oude School De Bilt samen met Rozenhuis Producties.
Doel van het symposium is:
• Meer aandacht voor het integraal borgen van de Grift als cultureel erfgoed binnen de gemeenten Zeist, De Bilt en Utrecht;
• Een aantal initiatieven ontwikkelen die potentieel kansrijk zijn om de historische betekenis van de Grift over het voetlicht te brengen.

De bijeenkomst wordt gehouden op 5 oktober van 15.00 tot circa 18.00 uur in het gemeentehuis van Zeist. Het definitieve programma wordt binnenkort bekend. Sprekers zijn in elk geval Fred Vogelzang van NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaatsen en Hans Buiter, verenigingshistoricus van de ANWB. Aan deelname aan het symposium zijn geen kosten verbonden.
Wilt u een bijdrage aan het symposium leveren?: meld u aan via Kees.Kort@HetRozenhuis.com.