Website voor documentaire ‘Stemmingmakerij in de bovenkamer’

Ten behoeve van de documentaire Stemmingmakerij in de bovenkamer ontwikkelde Het Rozenhuis de website stemmingmakerij.org  om de communicatie rond de ontwikkelingen rond de documentaire te stroomlijnen. De website is bij aanvang gebruikt vooral ingezet voor de crowdfundingcampagne. Daarna is de website vooral gebruikt om informatie te geven aan de donateurs en alle andere geïnteresseerden in het traject. In de laatste fase zal de site vooral gebruikt worden om het doel van de documentaire onder de aandacht te krijgen en een pleidooi te voeren voor structurele aandacht en blijvende inspanning voor mensen met een chronische psychiatrische aandoening.

De website vormt een cruciale rol in de communicatie rondom de documentaire.