Wie zijn wij

Foto's opnames scenes

Stichting Het Rozenhuis is een centrum voor historische en maatschappelijk-culturele kennisontwikkeling. Zij wil bijdragen aan het vergroten van kennis en bewustwording op genoemde gebieden.
Het Rozenhuis richt zich daarbij vooral op de inwoners van de provincie Utrecht.

Marsmanzaal tijdens premiere

Inrichting van het Rozenhuis
Stichting Rozenhuis kent een bestuur en een raad van advies.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Het Rozenhuis wordt gevormd door:

Voorzitter: Karien Smits

Secretaris: Klaas Mulder

Penningmeester: Jan van Setten

 

Raad van Advies

De Raad van Advies van Het Rozenhuis ondersteunt het bestuur met het bedenken en ontwikkelen van geschiedkundige en maatschappelijk-culturele thema’s die betekenis hebben voor de Utrechtse samenleving.

De Raad van Advies bestaat uit:

  • Hans Buiter, verenigingshistoricus bij de ANWB
  • Dick van de Kamp, bestuurslid van diverse organisaties op historisch gebied in Zeist
  • Annemieke Spiekermann; maatschappelijke werker met een groot netwerk aan contacten binnen het zorgdomein in de gemeente Zeist.
  • Boudewijn Smits, Historicus en onder andere auteur van de biografie van: Loe de Jong, historicus met een missie (proefschrift).

 

Medewerkers

Voor het uitvoeren en coordineren van projecten zijn twee medewerkers actief:

  • Kees Kort
  • Pieter Veraart

Samenwerking

Het Rozenhuis werkt voor haar producties nauw samen met maatschappelijke organisaties werkzaam op historisch en maatschappelijk-cultureel gebied en gevestigd in het Utrechtse.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • Zeister Historisch Genootschap
  • Historische Kring d’Oude School de Bilt
  • Samen voor Zeist
  • Het Geheugen van Zeist