Wie zijn wij

Stichting Het Rozenhuis is een centrum voor historische en maatschappelijk-culturele kennisontwikkeling. Zij wil bijdragen aan het vergroten van kennis en bewustwording op genoemde gebieden.
Het Rozenhuis richt zich daarbij vooral op de inwoners van de provincie Utrecht.

Eigen leefomgeving centraal
Bij de historische producties gaat het om meer achtergrond krijgen over je eigen leefomgeving: weten wat je wortels zijn en kennis hebben van hoe jouw streek zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld.
Een voorbeeld is de filmproductie Bestemming: Haven van Zeist, over de geschiedenis van de Biltse en Zeister Grift.

Voor de cultureel-maatschappelijke thema’s gaat het er om een dieper inzicht te krijgen in wat er speelt in de eigen omgeving: hoe leven andere mensen en wat houdt hen bezig. Het idee is dat naarmate je meer weet van het leven van andere mensen in de buurt een gemeenschap hechter wordt.
Een voorbeeld hiervan is de nieuwe documentaire Stemmingmakerij in de bovenkamer. De documentaire gaat over het leven in Zeist van Maarten met schizofrenie.

Accent op filmproducties
Het Rozenhuis maakt vooral filmproducties. Dit zijn perfecte media om het verleden van de eigen leefomgeving tot leven te brengen. Ook zijn deze media zeer geschikt om inzicht te geven in maatschappelijke ontwikkelingen en hierover discussie op gang te brengen.
Het Rozenhuis is zo van boven tot onder gevuld met activiteiten, verhalen, discussies en reflectieve gedachten. Deze mooie oude buitenplaats in Zeist staat daarmee voor inspiratie en voor verbinding tussen mensen met verschillende kennis, interesse en vaardigheden.

Inrichting van het Rozenhuis
Stichting Rozenhuis kent een bestuur en een raad van advies.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Het Rozenhuis wordt gevormd door:

Voorzitter: Karien Smits

Secretaris: Klaas Mulder

Penningmeester: Jan van Setten

 

Raad van Advies

De Raad van Advies van Het Rozenhuis ondersteunt het bestuur met het bedenken en ontwikkelen van geschiedkundige en maatschappelijk-culturele thema’s die betekenis hebben voor de Utrechtse samenleving.

De Raad van Advies bestaat uit:

  • Hans Buiter, verenigingshistoricus bij de ANWB
  • Dick van de Kamp, bestuurslid van diverse organisaties op historisch gebied in Zeist
  • Annemieke Spiekermann; maatschappelijke werker met een groot netwerk aan contacten binnen het zorgdomein in de gemeente Zeist.

Draagvlak bij Utrechtse samenleving
Voor het verwezenlijken van haar doel is inbedding in en verwerven van draagvlak bij vooral de Zeister/Utrechtse samenleving essentieel. Daarom werkt Het Rozenhuis voor haar producties nauw samen met maatschappelijke organisaties werkzaam op historisch en maatschappelijk-cultureel gebied en gevestigd in het Utrechtse.
Een voorbeeld is de samenwerking met het Zeister Historisch Genootschap en de Historische Kring d’Oude School de Bilt die geleid heeft tot een documentaire over de geschiedenis van de Biltse en Zeister Grift.
Deze documentaire is ook uitgezonden op RTV Utrecht.

De uitvoerende activiteiten ten behoeve van de stichting worden primair uitgevoerd door Rozenhuis Producties vof.