Pieter Veraart

 

Contact :
E-mail:    Pieter.Veraart@HetRozenhuis.org
Mobiel: +31 (0)6 53 283 984

LinkedIn profiel Pieter Veraart

 

 

Profiel

Sympathieke, creative en authentieke expert, generalist, teamspeler, ondernemer, onderzoeker.

Specialismes

Film- en documentairemaker, Producent, Regisseur

Daarnaast binnen Tangram actief binnen de specialismen HRM met name in- door en uitstroom, ICT, Commercieel management.

Werkervaring

augustus 2016
drie delige serie voor RTV Utrecht, ‘Bestemming: Haven van Zeist’

oktober 2015
documentraire ‘Bestemming: Haven van Zeist’

oktober 2014
documentaire ‘Pabrik Gula Olean, koloniaal erfgoed onder druk’

september 2013
documentaire ‘Dagboek van een Producent’

oktober 2012
documentaire ‘Villa Rozenhoeve spreekt

januari 2010- heden
Als adviseur ondernemer betrokken bij alle activiteiten van het Rozenhuis.

januari 2010- heden
Binnen Tangram 1 dag per week actief als accountmanager large accounts

januari 2006- december 2009
Commercieel directeur van Tangram BV. Verantwoordelijk voor de marketing- en salesactiviteiten. Daarnaast Accountmanager large accounts.

1985 – 2006
Medeoprichter en algemeen directeur  van Tangram BV.

In 1985 als medeoprichter betrokken bij Tangram BV. Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd als softwareontwikkelaar voor het werkveld Human Resources. Op het gebeid van software voor wervingen en selectie, interne mobiliteit, competentiemanagement heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een toon aangevende speler in Nederland.

Binnen het directieteam was ik eindverantwoordelijk voor financiën, personeel en organisatie en markering en sales.

Als projectleider was ik vooral betrokken bij diverse grote projecten waaronder bijvoorbeeld het initiatief en de realisatie van www.werkenbijdeoverheid.nl (de internetvacaturebank voor de Rijksoverheid).

Daarnaast was ik projectleider bij projecten op het gebied van in- door- en uitstroom van personeel bij onder andere de volgende opdrachtgevers:

  • Diverse ministeries
  • (Academische) ziekenhuizen
  • Diverse instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg
  • Universiteiten
  • Bedrijfsleven, zoals industrie en transport
  • Nutsbedrijven

1983 – 1985
Assistent marktonderzoeker bij Markon Marketing Consulenten in Utrecht.

1980 – 1983
Coördinator alfabetiseringsproject Utrecht Oost

Opleidingen

1986
Cum Laude afgestudeerd als onderwijskundig pedagoog met een uitgebreid bijvak methodeleer en statistiek aan de Uni­versiteit van Utrecht.

1982
Kandidaats Pedagogiek aan de Uni­versiteit van Utrecht.

1981
Akte MO Pedagogiek

1976
VWO  op Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist. Overgang van 5 naar 6 VWO behaald.

Bestuurservaring

1990- heden
Lid van de Raad van Advies van het Jungiaans instituut Nijmegen.

1997 – 1999
Secretaris van het bestuur van de Utrechtse Volksuniversiteit

1995-1999
Bestuurslid van het bestuur van de Utrechtse Volksuniversiteit

 

Publicaties en lezingen

Diverse artikelen over de historie van de Utrechtse Lustwarande

Gedurende mijn doctoraal studie heb ik als (mede) auteur diverse artikelen geschreven over onderwijsbeleid.

Sinds ik Tangram opgericht heb zijn er diverse publicaties, lezingen en inter­views op zijn mijn naam  komen te staan. Deze zijn alle toege­spitst op het werkveld personeel en organisatie met name de automatisering binnen dit werkveld.

Diversen

Naamgever aan de Pieter Veraart Effectieviteitsprijs. De Effectiviteitsprijs is in het leven geroepen als erkenning voor het vele harde werk dat verzet wordt door afdelingen werving & selectie bij het vervullen van vaak honderden vacatures per jaar.  De prijs is vernoemd naar mij als oprichter van Tangram en mijn pionierswerk op het gebied van recruitmentsoftware in Nederland.

Vrije tijd

Reizen, lezen, filosofie, fitness, klussen aan huis.